DIỄN ĐÀN A1 KIẾN THỤY [O71O]
Hãy đăng nhập để thực hiện đấy đủ quyền hạn mà bạn có trên diễn đàn.
Hãy viết tất cả những gì bạn quan tâm nhất.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký ngay, vô cùng dễ dàng và đơn giản. Thanks


Thay mặt LỚP 12A1 - THPT KIẾN THỤY (2007-2010)
BAN QUẢN TRỊ

*plz contact Y!M : i_am_khicon for more information

Xem tốt nhất trên Firefox và Chrome. Khuyến cáo không nên xem trên IE 
Trang Chính12A1 HomeCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpProfile of Admin

Share | 
 

 DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongduhoc10
Sinh viên nghèo
Sinh viên nghèo
avatar

Giới tính : Nữ Sinh năm con : Dragon
Tổng số bài gửi : 9
Tầm ảnh hưởng : 0
Sinh nhật bạn : 03/03/1988
Đến từ ha noi

Bài gửiTiêu đề: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Fri Jul 23, 2010 2:15 pmCông ty TVDH Baltic k?t h?p cùng các tr??ng ??i h?c
t?i Tây Ban Nha tuy?n sinh các khoá
ti?ng và h?c chuyên nghành cho k? nh?p h?c tháng 10. Kính mong các b?c
ph? huynh và các em h?c sinh quan tâm d?n v?n phòng Baltic ?? ??ng ký?ÔI NÉT V? ??T N??C TÂY BAN NHA:


N?m ? phía Tây- Nam c?a Châu Âu, cùng v?i các n??c B? ?ào Nha, Andorra,
Gibilterra t?o thành bán ??o Iberica xinh ??p, Tây Ban Nha h?p d?n b?i v? ??p
t??ng ph?n và n?n v?n hóa ?a d?ng. Hàng n?m Tây Ban Nha thu hút kho?ng 57 tri?u
khách du l?ch, ??ng th? hai trên th? gi?i sau Pháp. ??n Tây Ban Nha, b?n s?
không kh?i ng?c nhiên và thán ph?c tr??c nh?ng công trình ki?n trúc l? th??ng
c?a Antoni Gaudi; ?n t??ng v?i nh?ng ng?n tháp c?a Sagrada Familia hay c?u trúc
l?ch tâm Parc Güell ; thú v? v?i khám phá Catedral La Seu xinh ??p ; ??m
chìm tr??c v? ??p mê h?n c?a nh?ng bãi t?m quy?n r? nh?t th? gi?i: Barcelone,
Saint Sebastián, Valence, Marbella…và th??ng th?c nh?ng món ?n Tây Ban Nha ?i?n
hình. Không nh?ng là thiên ???ng du l?ch ? Châu âu và th? gi?i, Tây Ban Nha còn
là 1 trong 10 n?n kinh t? l?n nh?t th? gi?i v?i các ngành công nghi?p m?i nh?n
nh? xây d?ng, h? t?ng, n?ng l??ng, vi?n thông, ch? t?o máy, công nghi?p ?óng
t?u (??i t?u Tây Ban Nha có tr?ng t?i 7 tri?u t?n), s?n xu?t d?u ôliu (Tây Ban
Nha ??ng ??u th? gi?i), ngành tr?ng nho, làm r??u vang, tr?ng hoa qu? xu?t
kh?u, etc. Tây Ban Nha - Cái tên g?i nh? ??n chàng hi?p s? l? ??i Don Quixote,
nh?ng chàng matador d?ng c?m trong các cu?c ??u bò k?ch tính, hay các v? n?
xoay tròn trong ?i?u flamenco ??y ?am mê. Gi? ?ây, Tây Ban Nha l?i ?ang “nóng”
lên v?i m?t c?n s?t h?c hành cao h?n bao gi? h?t. H? th?ng giáo d?c Tây Ban Nha
???c ?ánh giá nh? m?t h? th?ng tiêu bi?u cho n?n giáo d?c Châu Âu. S? k?t h?p
gi?a nh?ng tr??ng ??i h?c có t? th?i trung c? và các ch??ng trình h?c h?p lý,
th?c d?ng, n?ng tính h??ng nghi?p chính là nét ?i?n hình c?a qu?c gia nàyT?I SAO CH?N TÂY BAN NHA


·
Visa Tây Ban Nha ?ang m? c?a cho sinh viên qu?c t?
(không ch?ng minh tài chính)


·
Mi?n phí khoá h?c ??i h?c và sau ??i h?c b?ng ti?ng
Tây Ban Nha


·
Chi phí sinh ho?t h?p lí (5,500 - 6,000E/ 1 n?m)


·
H?n 70 tr??ng ??i h?c, trong ?ó có nh?ng tr??ng g?n
800 tr?m n?m tu?i, v?i trên 70,000 sinh viên qu?c t? ?ang h?c t?p


·
B?ng c?p ???c qu?c t? công nh?n và ???c ?ánh giá cao
trong nhi?u l?nh v?c nh? du l?ch, ki?n trúc, xây d?ng, n?ng l??ng, vi?n thông,
etc.


·
Hi?n nay Tây Ban Nha là qu?c gia ??ng th? 3 trên th?
gi?i thu hút nhi?u du h?c sình t? Châu Âu, châu M?, ch? ??ng sau Anh. (trên 36%
là sinh viên ??n t? các n??c thu?c ??a châu M?, 31% t? châu M? Latinh).


·
Tây Ban Nha là 1 trong 3 ngôn ng? chính th?c c?a Liên
Hi?p Qu?c, là ngôn ng? chính c?a 27 qu?c gia và ???c nói ? 135 qu?c gia b?i 450
tri?u ng??i


·
Là thanh viên c?a Liên Hi?p Qu?c (United Nations), Liên
minh châu âu (European Union), kh?i quân s? B?c ??i Tây D??ng (NATO), T? ch?c
h?p tác và phát tri?n kinh t? (OECD), t? ch?c th??ng m?i qu?c t? (WTO)


·
Kinh t? ??ng th? 8 th? gi?i, n?m trong top 10 n??c có
GNP v??t m?c trung bình c?a châu âu 100% (24,000E), GDP bình quân ??u ng??i n?m
2009 là 32,000E


·
Có s? h? t?ng, giao thông công c?ng, th? vi?n, nhà ?
và d?ch v? xã h?i tuy?t v?i


·
Hi?n nay, các công ty Tây Ban Nha ??u t? ra n??c ngoài
v?i s? v?n lên ??n 100 tri?u Euro


·
Là thiên ???ng du l?ch v?i 57 tri?u l??t khách m?i
n?m, ??ng th? 2 th? gi?i sau Pháp


·
C? h?i làm thêm v?i m?c thu nh?p t? 8E – 10E/ 1 gi?


GEC là t? ch?c t? v?n giáo d?c v?
qu?n lý, h?p tác phát tri?n và giáo d?c qu?c t?. CMESE , t? ch?c phi chính
ph? ???c c?p phép b?i B? N?i V? Tây Ban Nha nh?m m?c ?ích qu?ng bá, phát tri?n
giáo d?c và v?n hóa Tây Ban Nha. H? tr? c?a GEC và CMESE t?i Vi?t Nam :

·
T? ch?c l?p h?c ti?ng Tây Ban Nha v?i ng??i b?n x? cho sinh
viên t?i Vi?t Nam


·
T? v?n mi?n phí v? th? t?c h? s?, ch?n tr??ng và ngành h?c
phù h?p v?i kh? n?ng c?a h?c sinh


·
Giúp ??, h??ng d?n h?c sinh làm th? t?c visa nhanh và hi?u
qu?, d?y h?c sinh cách tr? l?i ph?ng v?n


·
Liên h? ?ón sân bay và nhà ? cho sinh viên


·
Cùng tr??ng liên h? vi?c làm bán th?i gian cho sinh viên v?i
m?c l??ng 8 – 10E/ 1 gi?


·
Ch?m sóc và giúp ?? sinh viên trong su?t quá trình h?c t?p
t?i Tây Ban Nha

CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O

- Ti?ng Tây Ban Nha

- D? b? ??i h?c: 1 n?m

- ??i h?c: 4 n?m

- Th?c s? : 2 n?m

- Ti?n s? : 3 n?m

NGÔN NG? GI?NG D?Y

- Ti?ng Tây
Ban Nha

- Ti?ng Anh
(sau ??i h?c)

CHUYÊN NGÀNH ?ÀO T?O

- Ngành Y h?c, d??c h?c

- Khoa h?c k? thu?t ( CNTT, CNSH …)

- Kinh t?, xã h?i (Kinh doanh,
th??ng m?i, khách s?n, báo chí …)

- M? thu?t, ki?n trúc

??I T??NG TUY?N SINH

- T?t nghi?p PTTH, C?, ?H

- Có ch?ng ch? ti?ng Tây Ban Nha
ho?c ti?ng Anh

CÁC K? NH?P H?C

- Khai gi?ng:

+ H?c ti?ng: khai gi?ng tháng
1,4,7,10

+ H?c chuyên ngành: Tháng 10


CHI PHÍ ??C TÍNH (1 euro
= 23,500 VND theo t? giá ngày 1 tháng 6 n?m 2010)


Phí visa

1,643,000 VND

H?c phí khoá h?c ti?ng Tây Ban Nha

4,500E/
1 n?m

H?c phí khoá d? b? ??i h?c

5,500E/
1 n?m

H?c phí chuyên ngành b?ng ti?ng Tây
Ban Nha

mi?n phí

H?c phí khoá h?c sau ??i h?c b?ng
ti?ng Anh

2,000 – 10,000E/
1 n?m

Chi phí ?n, ?, sinh ho?t

5,500 - 6,000E/
1 n?m

H? S? C?N N?P

1. B?ng t?t nghi?p PTTH/ Cao
??ng/ ??i h?c (b?n g?c)


2. H?c b? PTTH/ b?ng ?i?m Cao
??ng/ ??i h?c (b?n g?c)


3. Ch?ng ch? ti?ng Tây Ban Nha
ho?c ti?ng Anh n?u có


4. H? chi?u (b?n g?c)


5. Gi?y ch?ng nh?n s?c kho?


6. Lý l?ch t? pháp (b?n g?c)


7. Th? tín d?ng + Xác nh?n s? d?
ngân hàng


M?i
chi ti?t liên h?:


Công
ty TVDH Baltic19 Tr?n Phú - Ba ?ình - Hà N?i
?T: 04 37337174 - 37336370 - Fax: 04 37337173Emai: Baltic@viettel.vn

Website: www.biesco.com.vnYahoo : trang biesco/phuongduhoc


Hotline : 0945450948 /0904459991


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
oxyz
Phó chủ tịch nước
Phó chủ tịch nước
avatar

Giới tính : Nam Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 594
Tầm ảnh hưởng : 5
Sinh nhật bạn : 16/09/1992
Đến từ lop 12a1

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Sun Jul 25, 2010 9:44 am

tui sáp đi du học ở TÂY TẠNG ĐÂY
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nhócsiêuquậy
Phó chủ tịch nước
Phó chủ tịch nước
avatar

Giới tính : Nữ Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 517
Tầm ảnh hưởng : 11
Sinh nhật bạn : 26/08/1992
Đến từ 12A1_KjenThuy(2007_2010)

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Sun Jul 25, 2010 5:07 pm

oxyz đã viết:
tui sáp đi du học ở TÂY TẠNG ĐÂY

ủa??? Vịt con mà cũng biết đi du học hả????


KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
oxyz
Phó chủ tịch nước
Phó chủ tịch nước
avatar

Giới tính : Nam Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 594
Tầm ảnh hưởng : 5
Sinh nhật bạn : 16/09/1992
Đến từ lop 12a1

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Sun Jul 25, 2010 9:03 pm

_ _
,-.,-( ).,~' ),.
( ..i LoVe yOu )
( sO mUcH iT _)
O-._hUrtS.. ,-._)
O `-.,'`~'
o .
_|>o<|_
(o , , o)
___,--.(__Y__)__,--.___
| `--'| |`--' |
'_______'_______'_______'
| | |
___'_______'_______'__
| | | |
'_______'_______'_______'
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
aries
Chủ tịch thành phố
Chủ tịch thành phố
avatar

Giới tính : Nữ Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 312
Tầm ảnh hưởng : 9
Sinh nhật bạn : 05/04/1992
Đến từ 12a1

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Mon Jul 26, 2010 9:44 am

ông lại đánh rơi cái câu " á...." ở nhà roài ah
Tây Ban Nha là quê hương của Cesc- lí do này là quá đủ và cũng chỉ cần thế mà thôi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tuấn Anh
Phó chủ tịch nước
Phó chủ tịch nước
avatar

Giới tính : Nam Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 244
Tầm ảnh hưởng : 11
Sinh nhật bạn : 05/03/1992
Đến từ Kiến Thuỵ

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Mon Jul 26, 2010 2:04 pm

mình bảo có thông tin du học Anh thì post lên cho xem tí
post truong Tây Ban Nha lam gì chứ
đúng là hấp thật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
oxyz
Phó chủ tịch nước
Phó chủ tịch nước
avatar

Giới tính : Nam Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 594
Tầm ảnh hưởng : 5
Sinh nhật bạn : 16/09/1992
Đến từ lop 12a1

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Sat Jul 31, 2010 8:34 pm

á mi phò phò......bần tăng thấy đi du học ở Anh đâu có ích gì! đi du học ở Ông đi..........éh éh không đi du học ở Cụ đi............................................hay đi du học ở Điên đi...........ghép lại nào..........hà há
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tuấn Anh
Phó chủ tịch nước
Phó chủ tịch nước
avatar

Giới tính : Nam Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 244
Tầm ảnh hưởng : 11
Sinh nhật bạn : 05/03/1992
Đến từ Kiến Thuỵ

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Mon Aug 02, 2010 1:31 pm

nè, anh vẫn còn trẻ lắm nên không muốn gọi là ông hay cụ đâu nha...hehe
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
oxyz
Phó chủ tịch nước
Phó chủ tịch nước
avatar

Giới tính : Nam Sinh năm con : Monkey
Tổng số bài gửi : 594
Tầm ảnh hưởng : 5
Sinh nhật bạn : 16/09/1992
Đến từ lop 12a1

Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Sat Aug 21, 2010 8:58 pm

thế thì bà cụ vậy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   

Về Đầu Trang Go down
 

DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Phim mới của Chung Tử Đơn cực hay_Legend Of The Fist: The Return Of Chen Zhen 2010-Huyền Thoại Trần Chân
» VỀ LẠI MÁI NHÀ XƯA - 20 - 11 - 2010
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» [GTV][Share] Nhật kí Daesung(3/2010)
» Phần mềm VOANET 1.0 - Hỗ trợ học tiếng Anh trên kênh tin tức thời sự VOA News
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN A1 KIẾN THỤY [O71O] :: Diễn đàn A1 Kiến Thụy [0710] :: Quảng cáo, Mua và bán-
Copyright ©
4RUM12A1.FRIENDHOOD.NET
[2009 - 2011]
Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox và ở độ phân giải là 1024 x 768.
Fixed By Khỉ con
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog